با تست سرانگشتی قند خون، ایدز منتقل نمی‌شود

گزارش روزنامه «شهروند» از شایعه تست قند خون برای انتقال ایدز که در فضای مجازی به شدت گسترش یافت. تستی که گفته می‌شود از سوی افرادی انجام می‌شود که کارت دانشگاه علوم پزشکی دارند. این ماجرا جزییات یک پیام وایبری، تلگرامی است که به‌عنوان یک هشدار، این روزها دست به دست...