به رسم هرساله و به قرار انسانیت و مهربانی ، امسال نیز برآنیم تا لبخند را برلبان پنجاه کودک مددجو ؛ از ایتام ایدز و کودکان توانیاب بی بضاعتی بنشانیم ؛ که چشم نیاز به دستان پرمهر و پرعطوفت شما دارند .

?ایتام ایدز نه درد بی پدر بودن و بی کسی ، بلکه رنج بیماری و تنهایی را بجان می کشند .
?کودکان توانیاب بی بضاعتی ؛ که نه تنها درد فقر ، بلکه رنج ملالت جسم ، به قامت خمیده و رنجورشان نقش لبخند را زدوده است .

? حالا که عید با رنگ و بویش ؛ در راه است ؛ جای خنده این کودکان در کوچه های این شهرخالی است .
? شادی را با سکه سکه های ته جیبمان به کودکان اهسا هدیه کنید و قلکی بسازیم برای عیدانه این کودکان .

✅ انجمن اهسا ؛ حامی خانواده ایتام ایدز و کودکان فلج مغزی بی بضاعت در استان البرز

✳️ شماره حساب انجمن

? ۶۲۱۹۸۶۱۰۱۵۳۱۲۸۴۵
? ۹۰۲۸۱۰۲۴۲۳۰۰۰۱