شرایط پذیرش مددجو


من با ویروس اچ آی وی زندگی می کنم

شرایط پذیرش :
«کودک ​من پدرش را بدلیل بیماری ایدز از دست داده است و خودم هم با ویروس اچ آی وی زندگی می کنم.»

مادران سرپرست خانوار انجمن اهسا به مدد داروهای دریافتی و با مهارت هایی که به کمک مشاورین و روانشناسان مهربان اهسا آموخته اند می توانند در کنار ما سالیان متمادی مانند دیگر افراد جامعه به زندگی خود ادامه دهند. کودکان آن ها نیز با یا بدون این ویروس در کنار ما و همراه ما راه های زندگی را طی می کنند.

بعد از دارا بودن شرایط پذیرش، مراحل پذیرش به شکل زیر می باشد :

معرفی نامه از کلینیک سبزه پرور
مراجعه به دفتر انجمن و تشکیل پرونده
حضور مددجو در کلاس های هفتگی
بازدید از منزل

پس از طی مراحل فوق،مددجو مورد تایید قرار گرفته و خدمات مددکاری اجتماعی را دریافت خواهد کرد.