چرا اهسا؟

انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی شعبه استان البرز، موسسه غیرانتفاعی، غیردولتی و عام المنفعه می باشد که با اهداف آگاهی رسانی و پیشگیری و ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری اجتماعی به صورت رایگان به اقشار آسیب پذیر به ویژه معلولین اجتماعی فعالیت می کند. این نهاد مردمی به منظور پیشگیری ثانویه از اختلالات اجتماعی، طرح حمایتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از کودکان یتیم حاصل از پیوند والدین مبتلا به ایدز و زنان آسیب دیده از این را در دستور کار خود قرار داده است. اکثر موسسین این نهاد مردمی فرهنگیان دلسوز و درد آشنای کرج هستند که به منظور کاهش این آسیب اجتماعی تصمیم به برگزاری کلاسهای آموزشی و انجام مشاوره و خدمات مددکاری رایگان در سطح شهر گرفته اند و درصدد هستند با حمایت همه جانبه از تعداد مبتلایان جدید کاسته و حتی به صفر برسانند.

چه نیازها و اهدافی اندیشه تشکیل اهسا را در ذهن کنشگران احیا کرد؟

پاسخ را باید در دغدغه ها و خطراتی جستجو کرد که در جامعه ملموس و محسوس است و آن را به محدوده نگرانیهای هر شهروندی وارد می کند :
چالشهای روز افزون حاصل از ناهنجاریهای اجتماعی
کاهش سن اعتیاد، خودکشی، رفتارهای پر خطر جنسی
فرار جوانان از خانه و …
فاصله رو به فزونی روابط اعضای خانواده
لزوم توجه به ابعاد روانی – اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بسیاری آسیبهای اجتماعی در جامعه
رواج باورهای نادرست در مورد داروهای روان گردان، طلاق، چند همسری، خودکشی و فرار از خانه
نارکارآمدی برخوردهای صوری با معضلات اجتماعی و منکرات
مهاجرپذیر بودن استان و وجود چند زبان بزرگ کشور در استان البرز
در این رهگذر، کانون توجه انجمن به حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه ایتام ایدز و مادرانشان معطوف است. در صورتی که مبتلایان به این بیماری از جامعه طرد شوند و حمایتهای لازم را دریافت ننمایند می توانند با رفتارهای پرخطر و تلافی جویانه خود، زمینه ساز گسترش این ویروس و بروز بحرانهای اجتماعی شوند.