ماموریت ما

انجمن اهسا با اهداف زیر تشکیل شده است :

آموزش و ارتقاء آگاهی مردم و مسئولین از طریق رسانه های گروهی، برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، تهیه جزوات، کتاب، نوار، فیلم ویدویی درمورد مسائل آسیب دیدگان اجتماعی.
تاسیس یک مــــرکز پشتیبـــــانی و خــــــدمات (اجتمـاعی، فرهنـگی، اقتصادی) و سرویس های (توانبخشی حــرفه ای – توان پزشکی) جهت بازتوانی، پیشگیری ثانویه و خودکفایی آسیب دیدگان اجتماعی.
حمایت از نهاد خانواده و کمک به دادگاه ها و هیأت منصفه بهنگام صدور رأی درمسائل اجتماعی و فرهنگی.
تاکید پایدار برحفظ منزلت انسان وعزت نفس آسیب دیدگان اجتماعی.
همکاری علمی و اجتماعی با سازمان ملل متحد و نمایندگی های رسمی آن درایران برای دستیابی به اهداف انسانی و امکانات جامعه بین الملل درراستای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و حقوق بشر.
خدمات رسانی به معلولان اجتماعی مبتلا به اعتیاد، ایدز و فحشاء در راستای بازتوانی ودستیابی به سلامت اجتماعی.
ایجاد امکانات آموزشی توان بخشی در جهت ارتقای سطح علمی و باز توانی و پیشگیری های ثانویه توان یابان.
کمک به کاهش خطر ابتلا به ایدز، با آموزش و اطلاع رسانی در بین گروه های پرخطر به ویژه نوجوانان.
ارائه خدمات رایگان کار و گفتار درمانی به کودکان آسیب دیده با توجه به Goldentime.
معرفی اهداف انجمن به شهروندان و مسئولین جهت مشارکت آنها برای ارائه خدمات عام المنفعه.
حضور در مناطق حاشیه نشین به منظور اطلاع رسانی و آموزش با توجه به کمبود آگاهی افراد در آن اماکن.
سازمان دهی گروه های داوطلب جهت تحقق خدمات عام المنفعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی به منظور ایجاد زمینه های لازم برای رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان توان یاب براساس استعدادها و قابلیت های آنان.
ارائه روش های کاربردی لازم به منظور پرورش استعداد های هنری و رشد فردی و اجتماعی توان یابان.
*Goldentime : کودکان نیازمند به کار و گفتار درمانی اگر به موقع (زیر ۴ سالگی) این خدمات را دریافت کنند، در آن صورت تا هفتاد درصد از معلولیت آنها بهبود پیدا میکند و به جای اینکه تمام عمر با معلولیت سر کنند می توانند با بهبودی نسبی یا کامل به جامعه برگشته و مانند یک فرد عادی به زندگی خود ادامه دهند.