فعالیتها تا به امروز

فعالیت های اهسا تا به امروز

آموزش عمومی:

این آموزش در گروه های سنی مختلف ( مانند دانش آموزان دبیرستان، دانشجویان به ویژه خوابگاههای دانشجویی) اصناف (واحدهای تولیدی، کارخانجات و واحدهای صنعتی) و NGO ها و انجمن های فعال در سطح استان انجام می گیرد. و نمونه این فعالیتها در واحدهای صنعتی ذیل صورت گرفته است:

کارخانجات شاهین صنعت، صداگیر و روئین صنعت
سازمان هلال احمر کرج (خواهران و برادران)
کارگاه آموزشی جهت مشاوران و دبیران روانشناسی دبیرستانهای استان البرز
مدارس و دانشگاه
آموزش مددجویان

کلاس تغذیه :

در این کلاس آموزش در خصوص هرم غذایی، گروههای غذایی مختلف و نیاز افراد به دریافت این گروهها جهت حفظ سلامتی اشاره شده است. و علاوه بر این، در خصوص مواد غذایی موثر بر کارکرد سیستم ایمنی بدن به طور اختصاصی آموزش های لازم صورت می گیرد.

کارگاه مهارت های زندگی
خودشناسی و خود باوری
کاهش استرس و کنترل هیجان
رفتار با کودک
تربیت جنسی کودکان
کلاس روانشناسی

گروه درمانی:

این کلاس ها در خصوص افزایش ارتباط با سایرین به ویژه سایر مبتلایان و آشنایی با مشکلات سایر اعضای گروه و احساس همدردی و پذیرش همنوعان شکل گرفته است و در میان کلاسهای مختلف بیشترین استقبال و تاثیر را داشته است.

بازی درمانی:

این کلاس نیز اهداف کلاس گروه درمانی را در گروه کودکان دنبال می کند و هدف نهایی آموزش مهارت زندگی و نحوه برخورد با مشکلات زندگی در غالب بازیهای مختلف است.

کلاسهای هنری:

بافتنی
قالیبافی
خیاطی
کار با چرم
انواع کیف
نقاشی
سفال

شیوه های صحیح مددکاری اجتماعی:
بسیاری از ما دوست داریم که به شکلهای مختلف به همنوعان و هموطنان خود کمک کنیم. آگاهی از روشهای صحیح یاری رسانی برای آسیب دیدگان اجتماعی به خصوص مبتلایان به ایدز کاری تخصصی است به این منظور انجمن اهسا کلاسهای متعدد برای داوطلبان نیکوکار در محل انجمن برگزار می کند.