کمک های غیر نقدی

کمک های غیر نقدی

انجمن اهسا، درکنار دریافت کمک‌های نقدی آمادگی قبول کمک‌های اهدایی نیکوکاران به صورت کالاهای اهدایی را نیز دارد. شما می‌توانید با تماس با دفتر انجمن اهسا، از لیست اقلام و تجهیزات مورد نیاز انجمن مطلع شوید.
با توجه به اهمیت اصل شفافیت در انجمن اهسا، برای کلیه اقلام غیرنقدی نیز رسید اهدایی صادر می‌گردد.
در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن اهسا تماس حاصل نمایید.