گسترش روزافزون ایدز در جامعه بحث اصلی گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب بود. در این برنامه عباس صداقت رئیس مرکز کنترل ایدز وزارت بهداشت و مسعود مردانی عضو کمیته کشوری ایدز به صورت حضوری و حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به صورت تلفنی حاضر بودند. در ادامه مشروح این میزگرد خبری را می خوانید:

چرا از تبلیغات شهری استفاده نمی کنید؟

صداقت: با توجه به اینکه خیلی اطلاع رسانی شده، مراجعه کننده خیلی کم است، به خصوص در شهرهای کوچک. صداقت: تاکید دارم کسی می خواهد آزمایش بدهد به مراکز مشاوره مراجعه کند چون آزمایشهای استاندارد سازمان جهانی بهداشت و کمیته کشوری انجام می شود. اطلاعاتشان نیز محفوظ و محرمانه می ماند. ایدز تابو دارد و مردم از رفتارهای مرتبط به این بیماری به خصوص در شهرهای کوچک که احتمال شناسایی وجود دارد، اکراه می کنند. رویکرد امسال وزارت بهداشت، جامعه محور است یعنی ما سراغ جامعه برویم.

آموزش کار کیست؟

شهریاری: باید از مدارس آموزش داده شود. به دانشگاه ها کشیده شود. به نظرم اشکال قانونی برای کار در این زمینه نداریم. یک سری محدودیتهایی با توجه به مسایل اجتماعی و اخلاقی، این چنین محدودیتها هست که باید از طریق صدا و سیما و رسانه ملی داشته باشیم. از طریق رسانه ها و دانشگاه ها داشته باشیم.

آموزش و پرورش چقدر همراهی می کند؟

صداقت: انتظار داریم خیلی بیشتر و جدی تر کار کنند. باید انجمن اولیا و مربیان مدارس این موضوع را دنبال کنند.

کی مسئول است؟

صداقت: وزارت آموزش و پرورش در بعد پرورشی مسئولیت دارد نوجوان را طوری پرورش دهد که بتواند از معضلات جامعه آگاه باشد و بتواند خود را محافظت کند.

مردم می پرسند چرا موج از راه اعتیاد به جنسی برگشته؟ چه اتفاقی افتاده؟

صداقت: در دهه ۷۰ اعتیاد تزریقی یک اوجی را نشان می دهد. بعد کنترل می شود. متاسفانه امروز بر اساس گزارشها یک مقداری نگرانی بر روابط جنسی خارج از قواعد رسمی ازدواج داریم. برقراری رابطه جنسی با کسی که از پیشینه روابط او، اطلاعاتی نداریم. فرض کنید مردی مبتلا شده، نه معتاد بوده و نه سابقه زندان داشته. ناخواسته این را به همسرش منتقل می کند. همسر باردار می شود و به جنین منتقل می شود.

چرا آزمایش ایدز را اجباری نمی کنید؟

صداقت: این آزمایش در گلوگاه ها برای بیماران ژنتیک است. اتفاقا نگرانی ما در ازدواج برای بعد از ازدواج است. اگر فرد هنگام ازدواج سالم باشد، بعد از ازدواج تضمینی نیست که سالم بماند. دوره پنجره هم دارد. ما به زوجین توصیه می کنیم هنگام ازدواج این آزمایش را بگیرند.

مردانی: مردم باید خودشان به فکر باشند. هر کسی چند قدم در زندان رفته. هر کسی در عمرش یک بار تزریق کرده. هر کس بیش از یک شریک جنسی در عمرش داشته. هر کسی سابقه تماس جنسی محافظت نشده داشته، هر کسی بیماری تناسلی داشته بروند آزمایش بدهند. این خیلی در جوانان ما دیده می شود که می روند در پارتی و مانند آن. هر چه زودتر شناسایی شوند و دارو دریافت کنند، عمر طبیعی می کند. HIV اگر زود درمان شود اندازه پدرش می تواند عمر کند.

منبع خبرآنلاین