من کودکی توانیاب دارم

شرایط و ضوابط پذیرش کودک توانیاب

انجمن اهسا در بخش توانیاب خدمات ذیل را به صورت رایگان ارائه می دهد :

گفتار درمانی
کار درمانی جسمی
فیزیوتراپی

شرایط و ضوابط پذیرش مددجویان در بخش توانیاب :
مددجوی زیر ۱۶ سال
مراجعه به انجمن برای تشکیل پرونده
ارائه کپی شناسنامه مادر و پدر و یک قطعه عکس کودک
ارائه مدارک سوابق پزشکی
بازدید از منزل
نداشتن بیش از ۲ غیبت غیر موجه
خدمات فیزیوتراپی در انجمن انجام نمی شود و مددجو به مطب فیزیوتراپ معرفی می شود.

*تبصره ۱: قبل از ارائه مدارک سوابق پزشکی به هیچ وجه پذیرش صورت نمی گیرد.
*تبصره ۲: لازم به ذکر است به دلیل محدودیت منابع مالی انجمن و رایگان بودن خدمات، در صورت تکمیل بودن ظرفیت، حداقل بعد از ۶ ماه پذیرش اولیه صورت می گیرد.