انجمن همیاران سلامت پرور البرز (اهسا) با همکاری شهرداری مرکزی در روز چهارشنبه ۹۷/۵/۲۴ کارگاهی با عنوان “راه های پیشگیری از ویروس HIV/AIDS ” و “بلوغ وامنیت جنسی کودکان”  برای کارکنان ادارات دولتی استان البرز برگزار کرد .
مدرس و سخنران این کارگاه ۳ ساعته سرکار خانم نرگس نوروزی کارشناس روانشناس بالینی مشاور اهسا و باشگاه یاران مثبت پسران تهران بودند .